Pilotveien Eiendom

Ledige tomter for utbygging, salg eller leie i god beliggenhet rett ved Kristiansund Lufthavn.

Kontakt oss

Beliggenhet

Eiendommen har en god beliggenhet rett ved Kristiansund Lufthavn med kort vei til sentrum.

Eiendommen er en del av Kristiansund Næringspark som er det siste større sentrumsnære næringsarealet i Kristiansund.

De som så langt er etablert på området:

 • Idium

 • XPro

 • Bunkeroil

 • Bilskadesenteret

 • Lønnheim Stålbygg

 • Lønnheimgruppen

 • Atea

 • Dekkteam

 • Storvik

 • Byggmax

 • Ditex

 • Techtyl

 • Avis Bilutleie AS

Eiendommene

Næringslokaler til leie i Kristiansund, ledige tomter

Pilotveien 1

2.381m2

Er utbygd og utleid til Bunkeroil som driver en selvbetjent bensinstasjon og Dekkteam driver en selvbetjent vaskehall.

Pilotveien 3

6.089m2

Denne er ledig for utbygging. 

Pilotveien 7

4.008m2

Denne er ledig for utbygging.

Pilotveien 9

8.550m2

Denne ble utbygd i 2017 og er utleid til Dekkteam, Bilskadesentret og Avis.

Pilotveien 11

3.734m2

Denne er ledig for utbygging.

Pilotveien 13

2.000m2

Denne er ledig for utbygging.

Pilotveien 5

10.082m2

Denne er solgt.

PILOTVEIEN 9.

Næringsbygg som ble bygget på bestilling fra Bilskadesentret Nordmøre AS,  
Dekkteam Kristiansund AS og AVIS Bilutleie. 
Eiendomstomten er på 8.550m2 og har gnr. 32 bnr. 256.

Det kan være aktuelt å selge eiendommen. Årlig leieinntekt er 5,2mill. på langsiktige barehouskontrakter.

Prospekt kan oversendes på forespørsel. 

Ledige kontorarealer

I andre etasje av Pilotveien 9. er det ledige kontorarealer på 194m2. Dette kan deles i 2 utleieenheter med tilgang til felles møterom og kantine.

For mer informasjon ta kontakt med Even Lønnheim :

915 82 301
even@lonnheim.no

PILOTVEIEN EIENDOM AS

 

Utviklet av Idium, en del av 1881.no